Wednesday, September 27, 2023
  |  Login
WiFi Solutions
Solutions Minimize
Union shpk
Print  

WiFi Solutions Minimize

Protector ju ofron sisteme komunikimi dhe transmetimi te dhenash ne distance me ane te antenave 2,4 dhe 5 ghz.
Internet,  sinjal videokamerash survejimi, rrjet VPN i dedikuar etj.
Keto sisteme kryejne nderlidhjen dhe integrimin e te dhenave ne distanca deri 35 km.
Nje preventiv i hollesishem do te paraprije instalimin e ketyre aparaturave.

Print  

Perfaqesi ekskluzive Minimize

 

Print