Wednesday, September 27, 2023
  |  Login
Sisteme Votimi NEWS!!
Italian Parliament training and experience exchange Minimize

Ne kuadrin e trainimit dhe te shkembimit te eksperiences, anetare te stafit te Union shpk vizituan Parlamentin Italian dhe ndoqen procesin e votimit, te regjistrimit audio, te perkthimit simultan etj.

Print  

Sisteme te integruara te votes Minimize

Eurel Spa ka kryer instalimin dhe siguron mirembajtjen e shume sistemeve te integruara te votes ne parlamente te ndryshme si ai europian ne Bruksel, ai italian ne Rome, te dhjetra komunave ne Evrope etj.

Union shpk si e vetmja firme e trainuar dhe autorizuar nga Eurel Spa per zonen e Ballkanit ka kryer instalimet ne Parlamentin shqiptar me rastin e rikonstruksionit te tij.

Instalimet perfshinin rikonfigurimin e sistemit te votes, instalimin dhe testimin e sistemit video te integruar ne te, te sistemit audio, te atij te perkthimit simultan ne 6 gjuhe te ndryshme, te streaming te seancave parlamentare live ne Internet etj.

Keto punime perfshire dhe testet e ndryshme jane kryer ne kohen rekord prej 25 ditesh.

Eksperienca e fituar dhe mbeshtetja e ketij grupi te fuqishem me histori shumevjecare jane nje garanci per ato institucione qe vendosin te azhornojne sistemet e tyre te votes.

Print  

Perfaqesi ekskluzive Minimize

 

Print